Hjælp til at løse evt. problemer på hjemmesiden.


Hvis I selv finder fejl og mangler ved denne hjemmeside, som vores testpanel ikke fangede, så kontakt Kai Kristiansen (webmaster), og vi vil prøve at rette disse. (kaiogkirsten@gmail.com)

1
.   Nogle virusprogrammer tillader ikke, at vores link til enkelte databaser gennemføres.

2.   På nogle PCer er Adobe flash player ikke installeret.

Så hvis skærmen slettes og advarslen: ADOBE FLASH PLAYER, ikke installeret,  klik da på : GET ADOBE FLASH PLAYER
Klik: Agree and install now
Nederst foroven i browservinduet kommer nu en anmodning om at installere, klik på denne linie og vælg: Installer dette tilføjelsesprogram
Nyt vindue vises: Tast install og vent ---------
Nu vises Adobes Download Manager der viser hvor langt installationen er kommet.
Derefter:  Luk download manager.
Luk vindue med kryds oppe højre hjørne.
Start  BELTOFTEN igen, og alt skulle være OK.


3.   Brug F11 tasten til at fjerne øverflødige linier og gøre
visningen større, og brug  F11  for at komme tilbage til normal visning igen. Specielt ved fotovisning.

Prøv også link: 
https://www.lifewire.com/using-full-screen-mode-in-microsoft-edge-4156800


4.   Brug, rullehjulet på musen, til at gå op eller ned når I er inde på et faneblad.5.  
Hvis I ikke kan læse tekst når I vælger inde på fanerne, kan det skyldes, at I skal installere Adobe Reader  på jeres PC, hent den på følgende link:
http://www.adobe.com/reader  den er gratis, og installer efter anvisningen, som er den samme som i punkt 2.
6 .   Når I har været inde på en side der er linket til et andet hjemmeside billede, kan I komme tilbage ved at klikke på venstre pilen oppe i venstre hjørne, eller, på fanebladet for Beltoften oppe i midten.7 .   Hvis der er problemer med visningen af foto på DIASSHOW, så prøv at deaktivere Google Toolbar, hvis den er installeret.


8.   Alle fotos efter 10 maj 2010 vil blive indsat på hjemmesiden i komprimeret opløsning. Der kan være problemer med DOWNLOAD af foto, men ved at HØJRE klikke på det valgte foto og vælge GEM BILLEDE SOM, eller UDSKRIV BILLEDE, kan billedet nedhentes til egen PC. Hvis opløsningen på billedet ikke er høj nok, kontakt KAI på email kaiogkirsten@gmail.com

Hvis intet af ovenstående hjælper, så skift BROWSER til Google Chrome, eller Mozilla Firefox og download på normal måde ved at vælge DOWNLOAD.


9.  Hvis nogle videoklip eller Nordjyske TV ikke virker, skal Microsoft Silverlight program installeres. Kan downloades og installeres fra følgende link:
http://microsoft-silverlight.en.softonic.com/ 
HD betyder høj opløsning.

10.  Prøv og flyt pilen hen på et billede, og når der kommer en lup til syne, trykkes een gang på venstre musetast, og billedet bliver nu forstørret.

13.  Har I svært ved at fjerne nogle forskellige tjenester eller programmer på nettet I har tilmeldt jer, kan dette program måske hjælpe jer:

 Nedenfor ses en ASCI tegntabel. Tryk og hold ALT tast, samt indtast tal fra NUMERISK TASTATUR.

ASCI tegn tabel:

Del siden